Operatorzy telekomunikacyjni nie mogą kopiować dowodów!

Przy zawieraniu umów z operatorami telekomunikacyjnymi dochodzi do kopiowania dokumentów potwierdzających tożsamość i pozyskiwania nadmiernych danych osobowych – wynika z kontroli GIODO.

GIODO wielokrotnie informował, że kopiowanie dowodów osobistych, np. przy rejestracji kart pre-paid, jest niedozwolone. Okazuje się jednak, że firmy telekomunikacyjne wciąż stosują takie praktyki. Podczas zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych kopiują dokumenty potwierdzające tożsamość klientów, pozyskując w ten sposób zbyt wiele danych osobowych.

GIODO zajął się tą sprawą z urzędu i przeprowadził w wybranych firmach kontrole. Okazało się, że firmy w większości uzależniały zawarcie umowy od przekazania kopii dokumentu tożsamości, a niekiedy również innych dokumentów, takich jak np. prawo jazdy, książeczka wojskowa czy legitymacja studencka. Część firm wymagała wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zawartych w tych dokumentach.

Zdaniem GIODO firmy telekomunikacyjne kopiując dokumenty tożsamości, pozyskują nadmierne dane osobowe, na co nie zezwala im prawo. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może – bez uzyskiwania zgody klienta – przetwarzać wyłącznie takie dane osobowe jak: nazwisko i imię, imiona rodziców, miejsce i data urodzenia,  adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu.

Dodaj komentarz