Niezabezpieczone pobieranie haseł będzie powodować wyświetlanie w przeglądarce Chrome ostrzeżeń dla strony internetowej

Od stycznia 2017 roku w przeglądarce Chrome (w wersji 56 i nowszych) strony internetowe, które zawierają formularze do wprowadzania haseł lub numerów kart kredytowych, będą oznaczane jako niezabezpieczone, o ile nie będą wykorzystywać protokołu HTTPS.

Na  stronach internetowych z url (HTTP), bez protokołu ssl czyli takich których wywołanie rozpoczyna się na (HTTPS), a na stronie są umieszczone pola  do wprowadzania haseł lub numerów kart kredytowych, będą powodować wyświetlanie w przeglądarce Chrome nowych ostrzeżeń. Zapoznaj się z podanymi przykładami, by przekonać się, w których miejscach będą wyświetlane ostrzeżenia, i podejmij odpowiednie kroki w celu ochrony danych użytkowników swojej strony. Nowe ostrzeżenie stanowi element pierwszej fazy długoterminowego planu mającego na celu oznaczenie wszystkich stron, które obsługują bezszyfrowy protokół HTTP, jako niezabezpieczonych.

Aby rozwiązać ten problem:

Korzystaj ze stron obsługujących protokół HTTPS do zbierania informacji poufnych

Aby uniknąć wyświetlania użytkownikom Chrome informacji o tym, że strona jest niezabezpieczona, przenieś pola do wprowadzania haseł i numerów kart kredytowych na strony obsługujące protokół HTTPS.

Dodaj komentarz