bezpieczna sieć graficom

Pomoc dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

Wiemy, że zarówno sfera publiczna, jak i biznes mają wiele wątpliwości odnośnie prawidłowego postępowania z danymi osobowymi. Jednocześnie ze sprawozdania GIODO wynika, że społeczna świadomość w dziedzinie ochrony danych osobowych znacząco wzrosła, lawinowo wzrastają więc skargi osób prywatnych, a co za tym idzie również kontrole GIODO (szczególnie w sektorze administracji publicznej).

Dbamy o Państwa wiarygodność, dlatego też na naszych szkoleniach dowiecie się, w jaki sposób nadal prowadzić swoją działalność efektywnie, jednocześnie zapewniając wysoki poziom ochrony. We wszystkich sferach ABI możecie uzyskać informacje pod nr tel. 32 34 34 500, lub 601 716 403, bok@graficom.pl

W każdym z sektorów, w których dane osobowe są przetwarzane, podczas codziennej pracy rodzi się szereg wątpliwości dotyczących zgodności wszystkich procedur z prawem ogólnym i branżowymi przepisami szczegółowymi. Wszystkie wątpliwości rozwiążą szkolenia z procedur ABI realizowane przez Centrum Szkoleniowe GRAFICOM,

W jednostkach publicznych pojawiają się przykładowo wątpliwości dotyczące zapewnienia jednoczesnej zgodności działań dwiema ustawami: z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o dostępie do informacji publicznej.

W bankowości i instytucjach finansowych pojawia się szereg trudności na styku prawa bankowego i ustawy o ochronie danych osobowych. Są one związane między innymi z przetwarzaniem danych wrażliwych pracowników czy też danych klientów pozyskiwanych w drodze monitoringu.

W służbie zdrowia pojawia się problem związany z kwestią gromadzenia danych wrażliwych na temat pacjenta, czy też z udzielaniem wglądu do dokumentacji medycznej rodzinie pacjenta, a także problem przetwarzania danych na urządzeniach przenośnych, coraz bardziej popularnych wśród lekarzy.

W oświacie rodzą się pytania, jakiego typu dane należy zgłaszać do GIODO, jakie można pozyskiwać od rodziców (w sytuacji uczniów niepełnoletnich), jaki jest zakres danych, które mogą być gromadzone w szkolnych systemach informatycznych itd. Problematyczna jest również kwestia ochrony danych osobowych uczniów pełnoletnich i współpracy z rodzicami.

W telekomunikacji obszarem problematycznym bywa na przykład możliwość przekazywania danych osobowych klientów innym operatorom telekomunikacyjnym w celu uzyskania informacji np. o zaprzestaniu płatności. Kłopotliwa niejednokrotnie staje się również kwestia przekazywania tychże danych organom ścigania czy też transfer do rejestru dłużników. Wiele problemów sprawia też nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego, która nałożyła m.in. obowiązek uzyskania zgody na przekazanie informacji marketingowych.

zapraszamy do współpracy www.graficom.pl

Dodaj komentarz