Archiwa tagu: serwis.dla

Skróty klawiszowe Windows

 

Podaję najbardziej popularne skróty klawiszowe systemu windows, uważam, że są to skróty, które ułatwią każdemu użytkownikowi sieci internet oraz komputera – łatwość użytkowania systemów operacyjnych z rodziny windows w codziennym zastosowaniu.

Skróty klawiszowe Windows – Skróty systemowe

F1:

wyświetla pomoc

ALT+TAB:

Przemieszcza między otwartymi programami

ALT+F4:

Zamyka program

ALT+podkreślona litera

Otwiera wybrane menu

CTRL+C:

Kopiuje do schowka

CTRL+X:

Wycina

CTRL+V:

Wkleja zawartość schowka

CTRL+Z:

Cofa ostatnie polecenie

CTRL+Y:

Ponawia ostatnio wykonane polecenie
(głównie po CTRL+Z)

CTRL+S:

Zapisuje zmiany

SHIFT:

wciśnięty przez kilka sekund wyłącza
mechanizm autowczytywania płyt CD

F11:

Tryb pełnoekranowy

TAB:

Przechodzenie po polach formularza do
przodu

SHIFT+TAB:

Przechodzenie po polach formularza do
tyłu

SPACJA:

Zaznaczenie/odznaczenie opcji na
formularzu

Skróty klawiszowe Windows – Eksplorator Windows

F2:

Zmienia nazwę

F3:

Wyszukuje wszystkie
pliki

F5:

Odświeża obecne okno

CTRL+A:

Zaznacza wszystko w
danym oknie

BACKSPACE:

Powrót do wyższego
folderu

SHIFT+DELETE:

Nieodwracalnie usuwa
plik

DELETE:

Przenosi plik do
kosza

 

Skróty klawiszowe Windows – z Logo Windows

Windows Logo:

Otwiera menu Start

Windows Logo+R:

Uruchamia okienko do
wpisywania poleceń

Windows Logo+M:

Minimalizuje okienka

SHIFT+Windows Logo+M:

Cofa minimalizację
okienek

Windows Logo+E:

Uruchamia program
Explorer

Windows Logo+Break:

Wyświetla okienko
Właściwości Systemu