Kiedy z PIT do skarbówki?


DZIEŃ OTWARTY W URZĘDZIE SKARBOWYM W CHORZOWIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chorzowie informuje, że dzień 5 marca 2011 r. (sobota) będzie „Dniem Otwartym” w Urzędzie Skarbowym. Zaprasza w godzinach od 9.00 do 13.00
W tym dniu Urząd chce przybliżyć specyfikę pracy urzędu skarbowego, jak również zaprasza podatników chcących złożyć zeznanie podatkowe. W tym dniu nie będzie czynna kasa Urzędu.

2 maja 2011 roku upłynie termin składania zeznań podatkowych za rok 2010. Chorzowianie w ubiegłym roku złożyli ponad 1000 PIT-ów drogą elektroniczną bez korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. – Z uwagi na dalsze ułatwienia, między innymi brak konieczność składania pełnomocnictwa w przypadku wspólnie rozliczających się małżonków oraz możliwość składania bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, także korekt zeznań w tym roku na ten sposób rozliczenia zdecyduje się większa grupa podatników – podkreśla rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Katowicach. Szczegółowe informacje na temat składania zeznań drogą elektroniczną można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.e-deklaracje.gov.pl

Termin składania zeznań podatkowych za rok 2010 upływa z dniem 2 maja 2011r. Zeznania podatkowe za rok 2010 przyjmowane są w siedzibie Urzędu Skarbowego w Chorzowie w następujących godzinach:

•poniedziałek – od 7.00 do 18.00

•wtorek, środa, czwartek i piątek – od 7.00 do 15.00

Informacja telefoniczna pod numerami: 32 3497321, 32 3497322, 323497341,
Wpłaty wynikające z rozliczenia rocznego można:

•przekazać na konto Urzędu Skarbowego w Chorzowie:
NBP O/O Katowice 34101012123073692223000000

•wpłacić bezpośrednio w kasie Urzędu Skarbowego w Chorzowie – czynnej od poniedziałku do piątku od 7.30 do 13.30

•W terminach płatności przypadających w poniedziałek kasa Urzędu czynna w godzinach od 7.30 do 16.30

•Formy zwrotu nadpłaty oraz konsekwencje dokonanego wyboru zwrotu nadpłaty:
– na wskazany rachunek bankowy podatnika – konieczność wskazania lub zaktualizowania w zgłoszeniu NIP numeru osobistego rachunku bankowego,
– w gotówce :

•przekazem pocztowym – nadpłatę pomniejsza się o koszty jej zwrotu, czyli o opłatę pocztową, lub

•w kasie urzędu – konieczność osobistego stawienia się w wyznaczonym przez Urząd czasie do odbioru nadpłaty.

ZEZNANIA PODATKOWE PRZEZ INTERNET

Zeznania podatkowe za rok 2010 (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT28), a także deklaracje PIT – 16Ai PIT -19A oraz wniosek PIT- 16 jak również korekty wszystkich wymienionych zeznań i deklaracji podatnicy mogą składać drogą elektroniczną bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Interaktywne formularze zeznań i deklaracji podatkowych oraz aplikacja Desktop opublikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.e-deklaracje.gov.pl oraz udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – dział e-Deklaracje.

Precz z łapami od Naszego Parku


Moje stwierdzenie , że partykularyzm polityczny przejawia się w sposób szczególny podczas wyborów samorządowych lub w walce o wyższe stołki jest niestety prawdziwy! Idąc w ślad za artykułem Gazety Wyborczej „Nie ma zgody polityków. Katowice nie dostaną WPKiW” .
Z wielkim zdziwieniem przeczytałem ów artykuł, jakby lobbujący za szalonym pomysłem wyrwania z Naszego miasta – Parku !!! – W tym abstrakcyjnym artykule wszyscy zapomnieli jedynie o drobnym fakcie, że miasto Chorzów jako jedyne finansuje Park w kwocie 5 mln zł rocznie, czego nie można powiedzieć o miastach przyległych. Jak miasto Katowice (w końcu wojewódzkie) sąsiadujące i korzystające z naszego parku wspiera go?! Otóż nie dokłada ani 1 zł ! A gościnne Siemianowice Śl. ? Również nie dokładają ! Wychodzi na to, że jedynie chorzowianie wspomagają finansowo park! Ciekawe jak Pan Godlewski będzie zarządzał parkiem ? – może trzeba ze szczególną troską przyjrzeć się jego działaniom gospodarczym, by np. za rok nie okazało się, że Park będący Spółką Akcyjną jest nie rentowny i miasto Katowice będzie go ratować! Obłuda Panowie. Obawiam się, że wtedy mieszkańcy Chorzowa rozpoczną niezłą awanturę. A Pan Godlewski? – co to za wywody nt. lokalnego katowickiego patriotyzmu ?! – I Pan chce zarządzać chorzowskim Parkiem? Pan który uważa, że przynależność parku do Chorzowa na pewno zaszkodziła staraniom obiektu o Euro 2012! Niech Pan takich herezji nie wypowiada!!! Pan i pańskie miasto ślinią się na samą myśl o parku, jak dziecko przed budką z lodami. Ciekawe jak się zapatruje na to wszystko nasz nowy Prezydent miasta Chorzowa w końcu kolega partyjny! Może teraz wspólnie resztę parku sprzedacie pod zabudowę domków dla prominentów? Przecież mało kto wie, że to nikt inny jak Park pod zarządem poprzedniej dyrekcji rozparcelował przyległe grunty pod zabudowę domków! I park nie ma pieniędzy? Można tylko oglądać na giełdzie nieruchomości ceny gruntów i budynków w stanie surowym na b. terenie po parku zaczynające się od 1 mln – 5 mln a nawet więcej. Ciekawe kto Pana nominował na dyrektora parku?

Andrzej Kotala, obecny prezydent Chorzowa, był prezesem parku przed Panem Godlewskim. Obaj się znają, kandydowali z list PO. Lecz Prezydent, ani radni miasta nie wyrażą zgody na uszczuplenie powierzchni Chorzowa o 600 hektarów parku, który jest dumą miasta – potwierdza Gabriela Kardas, rzeczniczka magistratu. Z akcji udziałowych WPKiW nie ma zamiaru rezygnować marszałek województwa śląskiego i podtrzymuje że Park ma charakter regionalny.

Aktualnie wygląda na to, że żadna z następujących po sobie dyrekcji parku nie musi wykazywać się żadnymi umiejętnościami zarządzania ani gospodarnością WPKiW, a stanowiska służą jedynie zakotwiczenia się po przegranych wyborach dla wybrańców PO!

porady IT, bezpieczeństwo, technologie, telewizja kablowa, informacje, graficom