Internet uczy czy uzależnia ?

Istnieją różne formy uzależnień: od substancji (nikotyna, alkohol, narkotyki, leki), od pewnych zachowań (hazard, seks, internet, gry komputerowe), od związków. Wszystkie one rozwijają się podstępnie i doprowadzają do tego, że człowiek nie potrafi powstrzymać się od zrobienia lub zażycia czegoś, nawet gdy podejmie taką decyzję lub gdy jest to koniecznie. Uzależnienie powstaje stopniowo, podstępnie, kiedy to wreszcie nastąpi, znajdujemy się już w pułapce błędnego koła. Istnieje wiele różnych nałogów. Każdy człowiek jest uzależniony inaczej, bo inne substancje czy zachowania są przedmiotem jego nałogu, różne są związane z nimi oczekiwania i okoliczności, które sprzyjają powtarzaniu pewnych zachowań. Nałóg jednego człowieka nigdy nie będzie nałogiem drugiego. Zatem terapia uzależnienia, którą oferujemy jest dostosowana do każdego przypadku indywidualnie, jest ,,szyta na miarę”.

LECZYMY UZALEŻNIENIA OD: ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, NIKOTYNY, LEKÓW, HAZARDU, SEKSU, INTERNETU, GIER KOMPUTEROWYCH.

Zapraszamy do naszego ośrodka – Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom, 41-503 Chorzów, pl. św. Jana 31A.
Czytaj dalej Internet uczy czy uzależnia ?

Rynek czy Estakada ?


15 marca o godz. 17-tej w Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się konferencja: „Czy można zburzyć Estakadę? – przedstawione zostały nowe propozycje odbudowania chorzowskiego rynku. Postulat przywrócenia rynku byłby tożsamy z pozbyciem się starej estakady, która wielu mieszkańcom spędza sen z powiek. Uczestnicy konferencji podjęli wspólnie zgodny aplauz dot. aprobaty budowy obwodnicy chorzowskiej – która z racji braku finansów publicznych będzie musiała niestety poczekać jeszcze kilka lat. Budowa obwodnicy byłaby nadzieją na ewentualną możliwość likwidacji estakady. Na konferencji został przedstawiony pomysł innego rozwiązania mający na celu odzyskanie rynku, ale również wyburzenia estakady na planie nowej wizji przedstawionej przez arch. Łukasza Niewiara. Konferencję rozpoczął dr. Jacek Kurek nt. „Znaczenia rynku w przestrzeni miasta” szukając historycznych uwarunkowań dla umiejscowienia rynku oraz skupienia wokół niego życia codziennego i podjęcia próby stworzenia magicznych klimatów. Z historycznymi uwarunkowaniami oraz przeobrażeniami chorzowskiego rynku zapoznał wszystkich dr. inż. arch. Henryk Mercik (Miejski Konserwator Zabytków). W sprawie planów związanych z ew. odzyskaniem rynku wypowiedział się również Prezydent Miasta Pan Andrzej Kotala, potwierdzając jednakże informację o najbliższych planach remontu estakady i przeznaczonych unijnych finansach na ten cel – tym to sposobem czar magicznego rynku prysł.
Ciekawe uwagi na zakończenie wniósł arch. Jerzy Stożek min. członek SARP – Katowice. Przedstawiając sugestywnie ciekawe i malownicze wizje dotyczące centrum kulturalnego naszego miasta, niekoniecznie przylegającego do tzw. rynku miejskiego lub wręcz przenoszące centrum kulturalne w okolice ulicy Wolności, lub pod wyremontowaną estakadę. Uwagi były nieco futurystyczne, lecz zarysowały ogrom możliwości stojący przed naszym miastem w zakresie wykorzystania przebudowanej estakady, stworzenia nowego centrum kulturalnego miasta, w oderwaniu od historycznych uwarunkowań miast i centralnie ulokowanym rynkiem.
Na pewno warto byłoby zapoznać się z różnymi propozycjami urbanistycznymi, różnych współczesnych nurtów architektonicznych, by współczesny Chorzów mógł stworzyć dla przyszłych pokoleń ciekawe, a zarazem nowoczesne rozwiązania. Dlatego warto podejmować otwartą dyskusję nad nowym kształtem miasta.

porady IT, bezpieczeństwo, technologie, telewizja kablowa, informacje, graficom