Konfigurowanie komputera do pracy w sieci LAN

1.Niezbędne ustawienia sieci opartej na protokole TCP/IP.
 • adres IP
 • Maska podsieci
 • Brama domyślna (Default Gateway)
 • Adres co najmniej jednego serwera DNS (Domain Name System).

2. Adres IP.

 • To unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych funkcjonujących w oparciu o protokół IP. Każdy komputer podłączony bezpośrednio do sieci bazującej na protokole IP jest identyfikowany przez adres IP. Adres IP ma cztery bajty długości i zwykle zapisuje się go jako cztery liczby dziesiętne rozdzielone kropkami.

3. Maska podsieci.

 • To wartość 32-bitowa umożliwiająca odbiorcy pakietów IP rozróżnienie identyfikatora sieci i identyfikatora adresu IP komputera macierzystego.

4. Brama domyślna.

 • Element konfiguracyjny protokołu TCP/IP, czyli adres IP routera, który jest bezpośrednio osiągalny.

5. Serwer DNS (adresy).

 • Jest to rozproszona baza danych, której głównymi komponentami są serwery nazw. Zapewniają one zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu, na postać liczbową o długości 32 bitów identyfikowaną przez protokół TCP/IP.

6. Sposoby konfiguracji ustawień.

Po porawnym skonfigurowaniu naszego komputera do pracy w sieci, możemy zbadać działanie naszej sieci komendami „ping” oraz „ipconfig”.

•Następnie przy pomocy programu ping sprawdziliśmy, czy cała operacja przebiegła pomyślnie. Na komputerze o adresie 192.168.2.129 w menu start -> uruchom wpisaliśmy ping 192.168.2.130. Otrzymaliśmy następujący komunikat:
•Badanie 192.168.2.130 z użyciem 32 bajtów danych
•Odpowiedź z 192.168.2.130: bajtów=32 czas<1 ms TTL=64
•Następnie program wysłał kolejne 3 pakiety, które zostały odebrane. Ponieważ czas oczekiwania na pakiety był mniejszy od 1ms oraz nie było straconych pakietów, możemy uznać, że komputery zostały poprawnie połączone ze sobą.
•Po pomyślnym teście naszego połączenia zgodnie z instrukcją przystąpiliśmy do odczytu adresów MAC kart sieciowych. Media Access Control address – jest to sprzętowy adres karty sieciowej Ethernet i Token Ring, unikalny w skali światowej, nadawany przez producenta danej karty podczas produkcji. Adres ten jest 48-bitowy z czego pierwsze 24 bity oznaczają producenta, a następne 24 bity oznaczają kolejny egzemplarz karty; na przykład adres MAC „00-0A-E6-3E-FD-E1” oznacza, że karta została wyprodukowana przez ECS i producent nadał jej numer 3E-FD-E1 heksadecymalnie.
•Korzystając z programu ipconfig (użyliśmy opcji /all) wyświetliliśmy konfigurację sieci która wyglądała podobnie do przedstawionej poniżej:
•Karta Ethernet Połączenie sieci bezprzewodowej 3:
•Sufiks DNS konkretnego połączenia :
•Opis . . . . . . . . . . . . . . : 22M WLAN Adapter
•Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-30-4F-29-ED-D1
•DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
•Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.13.222
•Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
•Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.13.254
•Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
•Odczytaliśmy adresy MAC naszych komputerów:
•192.168.2.129 – 00-02-B3-08-9B-69
•192.168.2.130 – 00-02-B3-08-73-67
•ping – nazwa programu używanego w sieciach komputerowych TCP/IP (takich jak Internet służącego do diagnozowania połączeń sieciowych.
•ipconfig – wyświetla konfigurację TCP/IP danego interfejsu sieciowego.

Kasowanie hasła aministracyjnego Windows XP/Vista/7

Wpisując przy instalacji systemu Windows różne hasła, (można instalację systemu operacyjnego zlecić firmie serwisowej i wówczas unikniemy kłopotów). Ceny zleceń serwisowych w przypadku instalacji systemu operacyjnego kształtują się mniej wiecej od 50 zł (graficom) – nawet czasami do 150 zł) ale pamięć nasza czasami  zawodzi i często zdarza się zapomnieć nawet hasło administratora. W momencie odkrycia tego faktu pojawia się problem, bo bez hasła do komputera do naszych danych po prostu nie mamy dostępu. Z pomocą przychodzi nam dystrybucja linuxa w postaci prostego programu Windows NT/2k/XP/Vista Change Password/Registry Editor / Boot CD. Sama dystrybucja zajmuje dla CD 3243 KB. Program jest dostępny w wersji dyskietkowej jak i CD. Opis pokazuje sposób skasowania hasła z Windows XP przy użyciu płyty botoowalnej. Postępuj wg poniższych instrukcji, a odzyskasz dostęp do swoich danych.

serwis graficom

Należy pamiętać aby ustawić w Biosie lub wybieramy z boot menu rozruch z napędu CD/DVD. Po dokonaniu rozruchu komputera i załadowaniu się dystrybucji linuxa, zobaczymy takie okno:

naprawa komputerów graficom boot menu rozruch z napędu CD/DVD

Jako pierwszą z  opcji wybieramy partycję, na której znajduje się system Windows, z którego chcemy skasować hasło i zatwierdzamy enterem.

serwis graficom - wybieramy partycję

Następnie program pyta się nas o ścieżkę dostępową do plików z zapisanymi hasłami. Program automatycznie podpowiada domyślną lokalizację, gdzie powinny się znajdować hasła, więc zaleca się pozostawić tą opcję domyślną i zatwierdzić polecenie enterem.

naprawa komputerów graficom Chorzów

Nastepnie pojawi się menu, gdzie wybieramy opcja 1– Skasowanie hasła,

odzyskiwanie hasła graficom serwis

wybieramy „1” i zatwierdzamy enterem.

serwis IT Chorzów

Po zatwierdzeniu pojawia się kolejne menu wyboru:

graficom serwis komputerów Chorzów

Ponownie wybieramy „1” – Edycja danych użytkownika i hasła.

Internet Graficom Chorzów

Nastepnie wyświetla się nam tabelka z informacjami o wszystkich użytkownikach. Zawarte są tam takie informacje jak: RID użytkownika, Nazwa użytkownika, grupa oraz czy konto jest zablokowane czy dostępne.

Internet Chorzów Graficom

Teraz wpisujemy nazwę użytkownika, któremu chcemy skasować hasło, w tym przypadku jest to użytkownik „Daniel”.  Zatwierdzamy enterem.

Internet 100 Mb/s

W kolejnym kroku wpisujemy ponownie „1” – skasuj hasło.

internet Chorzów

Jeśli wszystkie powyższe kroki przebiegły pomyślnie, otrzymamy komunikat „Password cleared!”. Co oznacza, że właśnie pozbyliśmy się hasła.

graficom serwis

Teraz wpisujemy „!” i zatwierdzamy enterem, w celu cofnięcia się do poprzedniego menu wyboru.

Teraz cofnęliśmy się do poprzedniego menu wyboru,

Po zatwierdzeniu enterem zostaniemy zapytani czy chcemy zapisać wszystkie dane,

13

oczywiście wpisujemy „y” i zatwierdzamy enterem

Wszystko zostało zapisane, teraz nasze hasło jest już na pewno skasowane.

Jeśli chcesz spróbować ponownie wpisujesz „y” jeśli nie to kończymy pracę z programem i wpisujemy oczywiście „n”.

Program zakończył działanie, w celu ponownego uruchomienia komputera wciskamy kombinację klawiszy CTRL-ALT-DEL (pamiętając o usunięciu z napędu naszej płyty do odzyskiwania hała).

 • Program do pobrania z linku (ftp.uvigo.es)
 • Informacje na podstawie linku (www.sikathabis.multiply.com)
 • oraz opracowania wg linku (www.walendowski.com)
 • inne informacje w linku  (www.pcworld.com)

porady IT, bezpieczeństwo, technologie, telewizja kablowa, informacje, graficom