Internet uczy czy uzależnia ?

Istnieją różne formy uzależnień: od substancji (nikotyna, alkohol, narkotyki, leki), od pewnych zachowań (hazard, seks, internet, gry komputerowe), od związków. Wszystkie one rozwijają się podstępnie i doprowadzają do tego, że człowiek nie potrafi powstrzymać się od zrobienia lub zażycia czegoś, nawet gdy podejmie taką decyzję lub gdy jest to koniecznie. Uzależnienie powstaje stopniowo, podstępnie, kiedy to wreszcie nastąpi, znajdujemy się już w pułapce błędnego koła. Istnieje wiele różnych nałogów. Każdy człowiek jest uzależniony inaczej, bo inne substancje czy zachowania są przedmiotem jego nałogu, różne są związane z nimi oczekiwania i okoliczności, które sprzyjają powtarzaniu pewnych zachowań. Nałóg jednego człowieka nigdy nie będzie nałogiem drugiego. Zatem terapia uzależnienia, którą oferujemy jest dostosowana do każdego przypadku indywidualnie, jest ,,szyta na miarę”.

LECZYMY UZALEŻNIENIA OD: ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, NIKOTYNY, LEKÓW, HAZARDU, SEKSU, INTERNETU, GIER KOMPUTEROWYCH.

Zapraszamy do naszego ośrodka – Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom, 41-503 Chorzów, pl. św. Jana 31A.
Czytaj dalej Internet uczy czy uzależnia ?

Rynek czy Estakada ?


15 marca o godz. 17-tej w Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się konferencja: „Czy można zburzyć Estakadę? – przedstawione zostały nowe propozycje odbudowania chorzowskiego rynku. Postulat przywrócenia rynku byłby tożsamy z pozbyciem się starej estakady, która wielu mieszkańcom spędza sen z powiek. Uczestnicy konferencji podjęli wspólnie zgodny aplauz dot. aprobaty budowy obwodnicy chorzowskiej – która z racji braku finansów publicznych będzie musiała niestety poczekać jeszcze kilka lat. Budowa obwodnicy byłaby nadzieją na ewentualną możliwość likwidacji estakady. Na konferencji został przedstawiony pomysł innego rozwiązania mający na celu odzyskanie rynku, ale również wyburzenia estakady na planie nowej wizji przedstawionej przez arch. Łukasza Niewiara. Konferencję rozpoczął dr. Jacek Kurek nt. „Znaczenia rynku w przestrzeni miasta” szukając historycznych uwarunkowań dla umiejscowienia rynku oraz skupienia wokół niego życia codziennego i podjęcia próby stworzenia magicznych klimatów. Z historycznymi uwarunkowaniami oraz przeobrażeniami chorzowskiego rynku zapoznał wszystkich dr. inż. arch. Henryk Mercik (Miejski Konserwator Zabytków). W sprawie planów związanych z ew. odzyskaniem rynku wypowiedział się również Prezydent Miasta Pan Andrzej Kotala, potwierdzając jednakże informację o najbliższych planach remontu estakady i przeznaczonych unijnych finansach na ten cel – tym to sposobem czar magicznego rynku prysł.
Ciekawe uwagi na zakończenie wniósł arch. Jerzy Stożek min. członek SARP – Katowice. Przedstawiając sugestywnie ciekawe i malownicze wizje dotyczące centrum kulturalnego naszego miasta, niekoniecznie przylegającego do tzw. rynku miejskiego lub wręcz przenoszące centrum kulturalne w okolice ulicy Wolności, lub pod wyremontowaną estakadę. Uwagi były nieco futurystyczne, lecz zarysowały ogrom możliwości stojący przed naszym miastem w zakresie wykorzystania przebudowanej estakady, stworzenia nowego centrum kulturalnego miasta, w oderwaniu od historycznych uwarunkowań miast i centralnie ulokowanym rynkiem.
Na pewno warto byłoby zapoznać się z różnymi propozycjami urbanistycznymi, różnych współczesnych nurtów architektonicznych, by współczesny Chorzów mógł stworzyć dla przyszłych pokoleń ciekawe, a zarazem nowoczesne rozwiązania. Dlatego warto podejmować otwartą dyskusję nad nowym kształtem miasta.

Kiedy z PIT do skarbówki?


DZIEŃ OTWARTY W URZĘDZIE SKARBOWYM W CHORZOWIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chorzowie informuje, że dzień 5 marca 2011 r. (sobota) będzie „Dniem Otwartym” w Urzędzie Skarbowym. Zaprasza w godzinach od 9.00 do 13.00
W tym dniu Urząd chce przybliżyć specyfikę pracy urzędu skarbowego, jak również zaprasza podatników chcących złożyć zeznanie podatkowe. W tym dniu nie będzie czynna kasa Urzędu.

2 maja 2011 roku upłynie termin składania zeznań podatkowych za rok 2010. Chorzowianie w ubiegłym roku złożyli ponad 1000 PIT-ów drogą elektroniczną bez korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. – Z uwagi na dalsze ułatwienia, między innymi brak konieczność składania pełnomocnictwa w przypadku wspólnie rozliczających się małżonków oraz możliwość składania bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, także korekt zeznań w tym roku na ten sposób rozliczenia zdecyduje się większa grupa podatników – podkreśla rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Katowicach. Szczegółowe informacje na temat składania zeznań drogą elektroniczną można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.e-deklaracje.gov.pl

Termin składania zeznań podatkowych za rok 2010 upływa z dniem 2 maja 2011r. Zeznania podatkowe za rok 2010 przyjmowane są w siedzibie Urzędu Skarbowego w Chorzowie w następujących godzinach:

•poniedziałek – od 7.00 do 18.00

•wtorek, środa, czwartek i piątek – od 7.00 do 15.00

Informacja telefoniczna pod numerami: 32 3497321, 32 3497322, 323497341,
Wpłaty wynikające z rozliczenia rocznego można:

•przekazać na konto Urzędu Skarbowego w Chorzowie:
NBP O/O Katowice 34101012123073692223000000

•wpłacić bezpośrednio w kasie Urzędu Skarbowego w Chorzowie – czynnej od poniedziałku do piątku od 7.30 do 13.30

•W terminach płatności przypadających w poniedziałek kasa Urzędu czynna w godzinach od 7.30 do 16.30

•Formy zwrotu nadpłaty oraz konsekwencje dokonanego wyboru zwrotu nadpłaty:
– na wskazany rachunek bankowy podatnika – konieczność wskazania lub zaktualizowania w zgłoszeniu NIP numeru osobistego rachunku bankowego,
– w gotówce :

•przekazem pocztowym – nadpłatę pomniejsza się o koszty jej zwrotu, czyli o opłatę pocztową, lub

•w kasie urzędu – konieczność osobistego stawienia się w wyznaczonym przez Urząd czasie do odbioru nadpłaty.

ZEZNANIA PODATKOWE PRZEZ INTERNET

Zeznania podatkowe za rok 2010 (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT28), a także deklaracje PIT – 16Ai PIT -19A oraz wniosek PIT- 16 jak również korekty wszystkich wymienionych zeznań i deklaracji podatnicy mogą składać drogą elektroniczną bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Interaktywne formularze zeznań i deklaracji podatkowych oraz aplikacja Desktop opublikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.e-deklaracje.gov.pl oraz udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – dział e-Deklaracje.

porady IT, bezpieczeństwo, technologie, telewizja kablowa, informacje, graficom