Archiwum kategorii: Bezpieczny Internet

Bezpieczny internet dla Ciebie i Twojej rodziny. Dowiedz się jak korzystać z internetu w bezpieczny sposób, nie narażając bliskich na zagrożenia.

Połączenia sieciowe cz. I

PING

Ping działa podobnie do echosondy: wysyła sygnał do określonego komputera (hosta) i czeka na odpowiedź. Po przyjściu tejże odpowiedzi ping mierzy czas pomiędzy wysłaniem sygnału a odebraniem odpowiedzi. Program ten wysyła pakiet informacji żądający odesłania go do wysyłającego. Pozwala to badać istnienie połączenia miedzy komputerami, drogę między nimi, czas potrzebny na przejście pakietu, sprawdzać czy drugi z komputerów pracuje. Nie należy nadużywać tej usługi, gdyż ogranicza ona przepustowość sieci.

Na ekranie wyświetla następujące informacje:

• Długość pakietu kontrolującego.

• Numer sekwencji zwiększany za każdym razem.

• Czas życia TTL ustawiony max. 255.

• Czas podróży pakietu w ms.

 Przykład użycia programu ping w sieci lokalnej:

C:\WINDOW>ping onet.pl

PING

Ping działa podobnie do echosondy: wysyła sygnał do określonego komputera (hosta) i czeka na odpowiedź. Po przyjściu tejże odpowiedzi ping mierzy czas pomiędzy wysłaniem sygnału a odebraniem odpowiedzi. Program ten wysyła pakiet informacji żądający odesłania go do wysyłającego. Pozwala to badać istnienie połączenia miedzy komputerami, drogę między nimi, czas potrzebny na przejście pakietu, sprawdzać czy drugi z komputerów pracuje. Nie należy nadużywać tej usługi, gdyż ogranicza ona przepustowość sieci.

Na ekranie wyświetla następujące informacje:

• Długość pakietu kontrolującego.

• Numer sekwencji zwiększany za każdym razem.

• Czas życia TTL ustawiony max. 255.

• Czas podróży pakietu w ms.

Przykład użycia programu ping (przy ustanowionym połączeniu internetowym):

C:\Users\admin>ping onet.pl

Badanie onet.pl [213.180.146.27] z 32 bajtami danych:

Odpowiedź z 213.180.146.27: bajtów=32 czas=13ms TTL=58

Odpowiedź z 213.180.146.27: bajtów=32 czas=13ms TTL=58

Odpowiedź z 213.180.146.27: bajtów=32 czas=17ms TTL=58

Statystyka badania ping dla 213.180.146.27:

    Pakiety: Wysłane = 3, Odebrane = 3, Utracone = 0

             (0% straty),

Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:

    Minimum = 13 ms, Maksimum = 17 ms, Czas średni = 14 ms

Program potrafi śledzić drogę pakietu IP wysyłanego z lokalnego komputera do innego. Wykorzystywany jest głównie do diagnozy i rozwiązywania problemów z połączeniami w sieci. Ping wysyła na podany adres jeden lub więcej pakietów testowych i oczekuje na odpowiedź. Dzięki wbudowanym funkcjom automatycznego odpowiadania na pakiety ping, serwer natychmiast po ich otrzymaniu wysyła potwierdzenie. Na podstawie czasu dzielącego momenty wysłania sygnału i otrzymania odpowiedzi, można określić jakość połączenia z daną maszyną. Ponieważ każdy wysyłany pakiet sygnowany jest unikalną kombinacją numerów, ping może łatwo zidentyfikować każdy powracający pakiet i stwierdzić czy kolejka pakietów powróciła w tej samej kolejności oraz czy któryś z nich nie został po drodze zagubiony lub uszkodzony.

Program ping (w wersji Windows pracuje w oknie DOS):

ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k hostlist]][-w timeout] destination-list

Znaczenie poszczególnych parametrów jest następujące:

-t ,,pinguje” wskazany komputer, aż działanie programu zostanie przerwane,

-a zabrania zamieniać adres podany w postaci numerycznej do postaci symbolicznej,

-n count określa liczbę wysyłanych pakietów; standardowo 4,

-l length określa długość wysyłanego pakietu (wielkość standardowa wynosi 32 bajty, maksymalna xxx bajtów),

-f powoduje ustawienie w wysyłanych pakietach znacznika zabraniającego ich fragmentowania,

-i ttl określa maksymalny czas życia pakietu,

-v tos określa rodzaj usługi (Type Of Servicve); pozwala badać w jaki sposób różne routery traktują różne usługi (jeżeli mają zaimplementowaną tą funkcję),

-r count pozwala śledzi drogę pakietu (rezerwują pola na zapamiętanie adresów maksimum count routerów przez które przechodzi pakiet), 1 £ count £ 9,

-s count pozwala zapisać w pakiecie (rezerwuje miejsce na max count znaczników) czas, w którym pakiety przeszły przez kolejne routery,

-j host-list określa adresy routerów (drogę) przez które pakiet może przejść; można wskazać max 9 adresów,

-k host-list określa adresy routerów (drogę) przez które pakiet nie może przejść; można wskazać max 9 adresów,

-w timeout określa czas (w milisekundach) jaki program oczekuje na powrót pakietu,

– destination-list określa adres ,,pingowanego” komputera.