Archiwum kategorii: Artykuły Internet

Megaszybki internet – graficom to superszybki i niezawodny internet, który pozwala na swobodne korzystanie z sieci, przeglądanie stron www, pobieranie dużych plików multimedialnych, oglądanie filmów on-line

Połączenia sieciowe cz. II

Traceroute

Każda przesyłana Internetem informacja przechodzi przez wiele komputerów (serwerów), zwykle kilka lub kilkanaście. Trasa nie jest ustalana ,,na sztywno”, lecz zestawiana dynamicznie przez kolejne komputery w zależności od dostępnych w danej chwili połączeń.

Program traceroute realizuje funkcje zbliżone do programu ping. Idea jego działania jest następująca: z każdym pakietem wysyłanym ,,w świat” związany jest pewien licznik zawierający ,,czas życia” (time to live). Licznik ten jest zmniejszany o jeden podczas przejścia przez każdy router. Gdy osiągnie on zero, pakiet jest zwracany do nadawcy jako ,,przeterminowany”.

Problem stwarzają tylko te routery, które nie sygnalizują przeterminowania licznika, lub nie zmniejszają go.

Narzędzie to służy do analizy trasy, jaką w Internecie przebiegają dane z lokalnego komputera do określonego serwera. Znajduje liczbą hopów (przeskoków między routerami w sieci) oraz dokładny czas każdego z nich (czas przejścia pakietu między poszczególnymi routerami). Wykorzystywane w celach diagnostycznych (jeżeli na trasie przesyłu pojawiają się duże opóźnienia) lub jako źródło informacji na temat struktury i funkcjonowania sieci.

Sposób uruchomienia programu:

tracert [-d] [-h maximum-hops] [-j host-list] [-w timeout] target-name

Znaczenie parametrów jest następujące:

-d poleca nie zamienia_ adresów numerycznych na symboliczne,

-h maximum-hops określa maksymalną liczbę punktów pośrednich (skoków) jaką może wykonać program,

-j host-list określa adresy routerów (drogą) przez które pakiet może przejść; można wskazać max 9 adresów,

-w timeout czas (w milisekundach) jaki program oczekuje na powrót pakietu, zanim uzna, że zaginął,

– target-name adres komputera.

 

Przykład wykorzystania programu traceroute:

C:\>tracert wp.pl

Trasa śledzenia do wp.pl [212.77.100.101]

1 ms <1 ms 2 ms 192.168.0.1

24 ms 23 ms 23 ms z.war-r4.do.byd-r1.tpnet.pl [194.204.175.222]

83 ms 27 ms 27 ms z.byd-r1.do.gda-r2.tpnet.pl [194.204.175.214]

28 ms 26 ms 27 ms do.gda_ar3.z.gda_r2.tpnet.pl [213.25.12.95]

27 ms 27 ms 26 ms 213.76.0.162

37 ms 30 ms 27 ms zew.rtrd1.adm.wp-sa.pl [212.77.105.28]

27 ms 35 ms www.wp.pl [212.77.100.101]

Śledzenie zakończone.

Pojawiające się przed nazwami kolejnych gatewayów – bram (lub zastępując je gwiazdkami) liczby określają czas (w milisekundach) oczekiwania każdej z trzech wysłanych na próbę ,,paczek informacji” na dalsze połączenie. Można precyzynie się doinformować np. gdzie jest ulokowany serwer gier i jakie sa czasy dostepu do tego serwera. Da to dość duże wyobrażenie o tym czy warto korzystać np z takiego serwera np. gier, poczty, serwera plików etc.

 Połączenia sieciowe cz. I

PING

Ping działa podobnie do echosondy: wysyła sygnał do określonego komputera (hosta) i czeka na odpowiedź. Po przyjściu tejże odpowiedzi ping mierzy czas pomiędzy wysłaniem sygnału a odebraniem odpowiedzi. Program ten wysyła pakiet informacji żądający odesłania go do wysyłającego. Pozwala to badać istnienie połączenia miedzy komputerami, drogę między nimi, czas potrzebny na przejście pakietu, sprawdzać czy drugi z komputerów pracuje. Nie należy nadużywać tej usługi, gdyż ogranicza ona przepustowość sieci.

Na ekranie wyświetla następujące informacje:

• Długość pakietu kontrolującego.

• Numer sekwencji zwiększany za każdym razem.

• Czas życia TTL ustawiony max. 255.

• Czas podróży pakietu w ms.

 Przykład użycia programu ping w sieci lokalnej:

C:\WINDOW>ping onet.pl

PING

Ping działa podobnie do echosondy: wysyła sygnał do określonego komputera (hosta) i czeka na odpowiedź. Po przyjściu tejże odpowiedzi ping mierzy czas pomiędzy wysłaniem sygnału a odebraniem odpowiedzi. Program ten wysyła pakiet informacji żądający odesłania go do wysyłającego. Pozwala to badać istnienie połączenia miedzy komputerami, drogę między nimi, czas potrzebny na przejście pakietu, sprawdzać czy drugi z komputerów pracuje. Nie należy nadużywać tej usługi, gdyż ogranicza ona przepustowość sieci.

Na ekranie wyświetla następujące informacje:

• Długość pakietu kontrolującego.

• Numer sekwencji zwiększany za każdym razem.

• Czas życia TTL ustawiony max. 255.

• Czas podróży pakietu w ms.

Przykład użycia programu ping (przy ustanowionym połączeniu internetowym):

C:\Users\admin>ping onet.pl

Badanie onet.pl [213.180.146.27] z 32 bajtami danych:

Odpowiedź z 213.180.146.27: bajtów=32 czas=13ms TTL=58

Odpowiedź z 213.180.146.27: bajtów=32 czas=13ms TTL=58

Odpowiedź z 213.180.146.27: bajtów=32 czas=17ms TTL=58

Statystyka badania ping dla 213.180.146.27:

    Pakiety: Wysłane = 3, Odebrane = 3, Utracone = 0

             (0% straty),

Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:

    Minimum = 13 ms, Maksimum = 17 ms, Czas średni = 14 ms

Program potrafi śledzić drogę pakietu IP wysyłanego z lokalnego komputera do innego. Wykorzystywany jest głównie do diagnozy i rozwiązywania problemów z połączeniami w sieci. Ping wysyła na podany adres jeden lub więcej pakietów testowych i oczekuje na odpowiedź. Dzięki wbudowanym funkcjom automatycznego odpowiadania na pakiety ping, serwer natychmiast po ich otrzymaniu wysyła potwierdzenie. Na podstawie czasu dzielącego momenty wysłania sygnału i otrzymania odpowiedzi, można określić jakość połączenia z daną maszyną. Ponieważ każdy wysyłany pakiet sygnowany jest unikalną kombinacją numerów, ping może łatwo zidentyfikować każdy powracający pakiet i stwierdzić czy kolejka pakietów powróciła w tej samej kolejności oraz czy któryś z nich nie został po drodze zagubiony lub uszkodzony.

Program ping (w wersji Windows pracuje w oknie DOS):

ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k hostlist]][-w timeout] destination-list

Znaczenie poszczególnych parametrów jest następujące:

-t ,,pinguje” wskazany komputer, aż działanie programu zostanie przerwane,

-a zabrania zamieniać adres podany w postaci numerycznej do postaci symbolicznej,

-n count określa liczbę wysyłanych pakietów; standardowo 4,

-l length określa długość wysyłanego pakietu (wielkość standardowa wynosi 32 bajty, maksymalna xxx bajtów),

-f powoduje ustawienie w wysyłanych pakietach znacznika zabraniającego ich fragmentowania,

-i ttl określa maksymalny czas życia pakietu,

-v tos określa rodzaj usługi (Type Of Servicve); pozwala badać w jaki sposób różne routery traktują różne usługi (jeżeli mają zaimplementowaną tą funkcję),

-r count pozwala śledzi drogę pakietu (rezerwują pola na zapamiętanie adresów maksimum count routerów przez które przechodzi pakiet), 1 £ count £ 9,

-s count pozwala zapisać w pakiecie (rezerwuje miejsce na max count znaczników) czas, w którym pakiety przeszły przez kolejne routery,

-j host-list określa adresy routerów (drogę) przez które pakiet może przejść; można wskazać max 9 adresów,

-k host-list określa adresy routerów (drogę) przez które pakiet nie może przejść; można wskazać max 9 adresów,

-w timeout określa czas (w milisekundach) jaki program oczekuje na powrót pakietu,

– destination-list określa adres ,,pingowanego” komputera.