minimalna prędkość przesyłania danych

Będzie minimalna prędkość przesyłania danych

Europosłowie wprowadzili też zapis obligujący dostawców usług internetowych do udzielenia klientom jasnego i zrozumiałego wyjaśnienia Zrzut ekranu 2015-10-29 o 06.02.47dotyczące maksymalnej i minimalnej prędkości internetu. Gdyby wystąpiły znaczne odstępstwa od deklarowanych prędkości użytkownik miałby prawo odstąpić od umowy lub żądać rekompensaty. Urząd regulacyjny będzie odpowiedzialny za ustalenie, czy naruszenie umowy jest znaczne, czy nie. Obecnie opłata za roaming nie przekracza: 0,05 € za minutę połączenia głosowego wychodzącego, 0,02 € za wiadomości tekstowe (SMS) oraz 0,05 € za megabajt mobilnego korzystania z Internetu.

Neutralność internetu. Co z nią?

Ostatnią ważną kwestią jest wspomniana już neutralność internetu. O co tu chodzi?

Mówiąc w dużym uproszczeniu chodzi o jednakowe traktowanie różnych informacji w sieci. W internecie neutralnym masz taki sam dostęp do YouTube, jak do DI czy do strony klubu piłkarskiego. Twój operator pozwala Ci tak samo wysyłać maile jak i rozmawiać przez Skype.

Operatorzy mówią też, że muszą stosować pewne techniki zarządzania ruchem i według wielu specjalistów internet już nie jest neutralny. Poza tym podnoszą, że należy im się kawałek tortu z e-usług, gdyż to oni podtrzymują konieczną do tego celu infrastrukturę.

Wciąż brak pewności

Dziś, po głosowaniu, organizacje społeczne walczące o neutralność sieci nie wydają się zadowolone. Przykładowo organizacja European Digital Rights (EDRi) uważa, że Parlament Europejski tak naprawdę uniknął podejmowania decyzji w kwestiach kluczowych dla neutralności. Ostatecznie to krajowi regulatorzy będą decydowali o tym, czy dana praktyka narusza neutralność, czy „usługi specjalistyczne” są udostępniane jak należy itd. Być może te regulacje będą działać, ale EDRi nie ma co do tego całkowitej pewności.

(żródło: di.com.pl)

Dodaj komentarz