Kiedy z PIT do skarbówki?


DZIEŃ OTWARTY W URZĘDZIE SKARBOWYM W CHORZOWIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chorzowie informuje, że dzień 5 marca 2011 r. (sobota) będzie „Dniem Otwartym” w Urzędzie Skarbowym. Zaprasza w godzinach od 9.00 do 13.00
W tym dniu Urząd chce przybliżyć specyfikę pracy urzędu skarbowego, jak również zaprasza podatników chcących złożyć zeznanie podatkowe. W tym dniu nie będzie czynna kasa Urzędu.

2 maja 2011 roku upłynie termin składania zeznań podatkowych za rok 2010. Chorzowianie w ubiegłym roku złożyli ponad 1000 PIT-ów drogą elektroniczną bez korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. – Z uwagi na dalsze ułatwienia, między innymi brak konieczność składania pełnomocnictwa w przypadku wspólnie rozliczających się małżonków oraz możliwość składania bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, także korekt zeznań w tym roku na ten sposób rozliczenia zdecyduje się większa grupa podatników – podkreśla rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Katowicach. Szczegółowe informacje na temat składania zeznań drogą elektroniczną można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.e-deklaracje.gov.pl

Termin składania zeznań podatkowych za rok 2010 upływa z dniem 2 maja 2011r. Zeznania podatkowe za rok 2010 przyjmowane są w siedzibie Urzędu Skarbowego w Chorzowie w następujących godzinach:

•poniedziałek – od 7.00 do 18.00

•wtorek, środa, czwartek i piątek – od 7.00 do 15.00

Informacja telefoniczna pod numerami: 32 3497321, 32 3497322, 323497341,
Wpłaty wynikające z rozliczenia rocznego można:

•przekazać na konto Urzędu Skarbowego w Chorzowie:
NBP O/O Katowice 34101012123073692223000000

•wpłacić bezpośrednio w kasie Urzędu Skarbowego w Chorzowie – czynnej od poniedziałku do piątku od 7.30 do 13.30

•W terminach płatności przypadających w poniedziałek kasa Urzędu czynna w godzinach od 7.30 do 16.30

•Formy zwrotu nadpłaty oraz konsekwencje dokonanego wyboru zwrotu nadpłaty:
– na wskazany rachunek bankowy podatnika – konieczność wskazania lub zaktualizowania w zgłoszeniu NIP numeru osobistego rachunku bankowego,
– w gotówce :

•przekazem pocztowym – nadpłatę pomniejsza się o koszty jej zwrotu, czyli o opłatę pocztową, lub

•w kasie urzędu – konieczność osobistego stawienia się w wyznaczonym przez Urząd czasie do odbioru nadpłaty.

ZEZNANIA PODATKOWE PRZEZ INTERNET

Zeznania podatkowe za rok 2010 (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT28), a także deklaracje PIT – 16Ai PIT -19A oraz wniosek PIT- 16 jak również korekty wszystkich wymienionych zeznań i deklaracji podatnicy mogą składać drogą elektroniczną bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Interaktywne formularze zeznań i deklaracji podatkowych oraz aplikacja Desktop opublikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.e-deklaracje.gov.pl oraz udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – dział e-Deklaracje.

Dodaj komentarz